V Mestni občini Ptuj je potekal 30. medobčinski otroški parlament. Našo šolo je zastopala učenka Lana Ornik. Tema razprave je bila Moja poklicna prihodnost. Zaključke, ki so bili izpeljali na občinskem srečanju, so bili osnova za razpravo na medobčinskem zasedanju:

  1. Strah nas je napačnih odločitev.
  2. Prave odločitve nam pomagajo doseči domači, šola, prijatelji. Podpora naših najbližjih je pomembna.
  3. Kateri poklic si bomo izbrali, določajo naše sposobnosti. Želimo si jih dobro spoznati.
  4. Uspeh in denar sta v poklicu pomembna, a ne ključna. Ključno je doseči povezanost med uspehom, denarjem in veseljem/zadovoljstvom pri delu.

 

Mladi parlamentarci so podali nekaj predlogov, ki bi jim tudi lahko pomagali pri odločitvi za svoj poklic:

~ Želijo si ogled konkretnega dela, ne zgolj predstavitev poklica.

~ Predlagajo, da bi v šoli tudi njihovi starši predstavili svoje delo in poklic.

~ Opažajo, da so informativno dnevi pomanjkljivi, saj na njih predstavijo samo pozitivne vidike šole, želijo si pa izvedeti tudi o negativnih lastnosti določene šole.

~ Predlagajo, da bi uvedli celodnevno prisotnost in ogled na izbrani šoli, saj bi s tem konkretneje spoznali delovanje šole.

 

Prišli so do sklepa, da morajo pri odločanju za svojo poklicno pot upoštevati svoje želje, interese in talente. Pomembno jim je, da pri sebi najdejo svoja močna področja. Prepričani so, da so delavci v poklicu uspešni le, če znajo združiti dobiček z zadovoljstvom.

 

Mentorica: Vanja Majcen

(Visited 108 times, 1 visits today)