V torek, 21. januarja 2020, smo se štirje učenci udeležili občinskega Otroškega parlamenta, ki je potekal v Centru interesnih dejavnosti na Ptuju. Tema letošnjega otroškega parlamenta je Moja poklicna prihodnost. Začeli smo z uvodnim pozdravom. Sledilo je delo v štirih skupinah. Vsaka skupina se je posvetila podtemam in svoja razmišljanja ter ugotovitve tudi predstavila. Podteme so bile: poklici prihodnosti, poklicna prihodnost po svetu, poklic in uspeh, izbira poklica. Nato so predstavniki vsake šole predstavili delo na šoli, ki se je povezovalo na temo parlamenta in predstavili akcijski načrt za prihodnje šolsko leto. Parlament smo zaključili z debato. Prišli smo do naslednjih sklepov: na izbiro našega poklica ima velik vpliv družba, družina in denar, podpora družine je pri izbiri poklica zelo pomembna, veliko najstnikov ima strah pred izbiro srednje šole, saj se bojijo napačnih odločitev.

Predsednica SU Nika Čeh

(Visited 291 times, 1 visits today)