Starši odjavite posamezni obrok za odsotnega učenca

  • do 9.00 za želeni dan odjave, sicer se odjava prehrane upošteva šele naslednji dan.

Odjavo prehrane lahko sporočite:


Če starši obroka ne odjavite pravočasno, plačate POLNO CENO obroka, vključno s subvencijo.

(Visited 3.408 times, 1 visits today)