1. OSNOVNI PODATKI O OPERACIJI

 NAZIV OPERACIJE:  RAZVIJAMO VITALNOST NA PODEŽELJU
 AKRONIM OPERACIJE
(kratek naziv, največ 25 znakov)
 AKTIVNI TUDI NA PODEŽELJU
 VLAGATELJ (naziv vlagatelja):  OSNOVNA ŠOLA LJUDSKI VRT
 PARTNERJI (naziv partnerja/ev):  ČETRTNA SKUPNOST GRAJENA – pridruženi partner
ŠPORTNO DRUŠTVO GRAJENA – pridruženi partner
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GRAJENA
DRUŠTVO UPOKOJENCEV GRAJENA
 ČAS TRAJANJA OPERACIJE V MESECIH:  1. 6. 2017 – 31. 10. 2017 (ŠTIRI MESECE)
PREDVIDEN ZAKLJUČEK OPERACIJE: 31. 10. 2017

2. KRATEK OPIS OPERACIJE

Osnovna šola Ljudski vrt ima svojo podružnično šolo s 162 učenci v kraju Grajena, oddaljenem 6 km iz mesta. Podružnična šola praznuje letos 70 let obstoja in bi to bilo lepo darilo ob okrogli obletnici.

V kraju Grajena je slabo razvita infrastruktura za rekreacijo. Do pred 12-imi leti ni bilo niti telovadnice v kraju. Nujno potrebno je ozaveščati vse generacije o potrebi po aktivnem preživljanju prostega časa, po kvalitetnih oblikah rekreacije in razgibavanja, ki prispevajo k boljšemu telesnemu počutju, skozi druženje ob takšnih aktivnostih pa tudi h kvalitetnejšemu socialnemu in čustvenemu življenju krajank in krajanov. Predvsem ženske in otroci iz socialno šibkejših družin so za take oblike aktivnosti prikrajšani, kadar jih ne morejo izvajati v neposredni bližini doma, saj imajo bistveno manj možnosti za odhod v mesto na razne oblike rekreacij in športnega udejstvovanja.

S postavitvijo fitnesa na prostem bomo omogočili, da se bodo lahko družile skozi različne oblike dejavnosti vse generacije krajank in krajanov, še bolj bomo povezali šolo z delovanjem drugih akterjev športnega in družabnega življenja v kraju in ljudi ozaveščali o pomenu zdravega načina življenja.

Hkrati bomo prispevali k medsebojnemu povezovanju krajank in krajanov, kar posledično prispeva k boljšemu sodelovanju in povezanosti tudi na drugih področjih.

S kakovostnejšo ponudbo različnih možnosti preživljanja prostega časa v kraju pa posledično vplivamo tudi na odločitve potencialnih priseljencev v kraj, ki se za nakup hiš in zemljišč za gradnjo hiš odločajo tudi na osnovi ponudbe, ki jo kraj ima. Sočasno pa ob kvalitetnejši ponudbi zadržimo tudi trenutne prebivalce kraja, da se ne odločajo za odhod v mesto ali drugam, kjer bodo imeli boljše priložnosti.

Operacija je namenjena vsem prebivalkam in prebivalcem ČS Grajena, saj bo edina tovrstna točka odprtega tipa v četrtni skupnosti.

Imamo štiri partnerje, pomembne dejavnike življenja v kraju, ki pokrivajo različne socialne in starostne strukture prebivalcev v kraju (Četrtna skupnost, Športno društvo Grajena, Prostovoljno gasilsko društvo Grajena in Društvo upokojencev Grajena).

 

 

 

 

 

(Visited 158 times, 1 visits today)