UDELEŽENCI: učenci od 1. do 9. razreda
ČAS: sreda od 12.40 do 13.25, občasno dan po dogovoru.
PREDVIDENO ŠTEVILO UR: 30 ur

V skupnost učencev so vključeni učenci od 1. do 9. razreda, srečanj pa se udeležujejo predstavniki vsake oddelčne skupnosti. S skupnimi močmi skrbimo za hišna pravila in upoštevanje le teh, za kvalitetne medsebojne odnose, načrtovanje skupnih dejavnosti, sodelujemo pri projektih in se aktivno vključujemo v občinski in medobčinski otroški parlament. Srečanja potekajo tedensko po eno šolsko uro, po potrebi večkrat. Zraven predvidenih vsebin, rešujemo tudi sprotno problematiko.

VSEBINE SKOZI VSE LETO

~ sodelovanje z oddelčnimi skupnostmi, učiteljskim zborom, svetom šole, strokovnimi delavci šole,
~ vodenje učencev in poudarek njihovega timskega dela,
~ sodelovanje pri organiziranju šolskih prireditev ob praznikih, dnevu šole in zaključku šolskega leta,
~ vzgajanje: samokontrole, kritičnosti, samostojnosti, lepega vedenja in obnašanja, kulturnega uživanja hrane, vrednotenja in ocenjevanja svojega dela, skrbi za učilnice,
~ urejanje panoja na hodniku,
~ preživljanje odmorov,
~ pobude, pohvale, kritike, …. »ZAUPNI RADOVEDNEŽ«,
~ socialne igre,
~ načrtovanje in organizacija skupnih akcij,
~ poudarek na vzgajanju: pozdravljanje, nošenje copat, kulturno prehranjevanje, kultura vstopanja in izstopanja skozi vrata).

September 

~ predstavitev  programa dela, izvolitev odbora (izbira na podlagi osebne predstavitve kandidata/kandidatke), potrditev mentorja, izvolitev predstavnikov za udeležbo na Otroškem medobčinskem in občinskem parlamentu in Otroški mestni seji,

~ obnovitev pravil vedenja v jedilnici in naloge dežurnih učencev,

~ ponovno opozorilo na upoštevanje vrednot naše šole: SPOŠTOVANJE, STRPNOST in ZNANJE,

~ prometna varnost-obnovitev varne poti v šolo (zadrževanje pred šolo po pouku ni dovoljeno, upoštevanje pravil obnašanja na avtobusni postaji),

~ obnovitev varnih točk na Ptuju,

~ aktivno sodelovanje v Otroškem mestnem svetu,

~ poudarek na kulturnem vedenju na prireditvah,

~ pregled Hišnega reda (prepovedana uporaba telefona),

~ sodelovanje v projektu Ptuj – otrokom prijazno Unicefovo mesto,

Oktober

~ Teden otroka bomo obeležili v času od 2. do 8. oktobra 2023, tema: Zakaji in zatoji radovednosti

~ priprava dejavnosti v času Tedna otroka (socialne igre, učenje v obliki iger, raziskovanje),

~ priprava plakata čarobnih besed: OPROSTI, PROSIM, HVALA,

~ priprave na občinski in medobčinski Otroški parlament, tema: Duševno zdravje otrok in mladih.

November

~ Dan za strpnost in prijateljstvo: izvedba učne ure/delavnice v posameznem oddelku na določeno temo,
~ sprejem prvošolcev v skupnost učencev s kulturnim programom in pogostitvijo,

December 

~ 3. december mednarodni dan invalidov,

~ nadaljevanje z dejavnostjo: Pomoč učencem/sošolcu (zbiranje predlogov za izboljšanje pisanja domačih nalog),

~ priprava plakata USPEŠEN UČENEC (iznajdljiv, sodelovalen, …).

Januar 

~ teden PRIJATELJSTVA,
~ pomen dobre medsebojne komunikacije, reševanje konfliktov, spoštovanje drugačnost,
~ priprava PREGOVOROV, MISLI o odgovornosti za lastno znanje in načine, kako pridobiti nova znanja.

Februar 

~ razvijanje digitalne pismenosti,

~ ozaveščanje mladih o nasilju – sodelovanje v projektu NEON – varni brez nasilja.

Marec, april 

~ sodelovanje v projektu  »EKO ŠOLA« (zbiranje starega papirja, prazni baterij, tonerjev, kartuš, varčevanje z vodo in energijo, ločevanje odpadkov),
~ priprave na dan šole: Igra ne utruja, ampak spodbuja.

Maj 

~ izbira  NAJ UČENCA ŠOLE po izdelanih kriterijih,
~ priprava razstave zvezkov.

Mentorica: Vanja Majcen

(Visited 260 times, 1 visits today)